شرکت توليدی قند و شکر بلورین فریمان تحت عنوان برند ( آستانه) يكی از متوليان در عرصه توليد و بسته بندی قند ، نبات و شکر می باشد. اين شركت در راستای حفظ سلامت غذایی جامعه، اقدام به توليد محصولات با استفاده از مرغوبترین مواد اولیه و با رعایت حداکثر استانداردهای موجود روز نموده است.


 
astane-ghand01astane-ghand02
astane-shekar001astane-shekar002
astane-nabat001astane-nabat002
 

آخرین مقالات

Astaneh