اخذ مجوزو پروانه بهداشت کلیه محصولات
فوریه 24, 2018
عقد قرارداد با پژوهشکده علوم و صنایع غذایی برای تولید محصول جدید
فوریه 24, 2018

بازدید نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

حضور نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کارخانه قند و شکر بلورین فریمان و آشنایی با روند تولید وعرضه محصولات.

Astaneh